Vojtěch Bartoš

* 1990, České Budějovce

E.F. Burian: Vojna, režie: J. Šiktancová, choreografie: M. Pacek

B. Brecht: Bubny v noci, režie: J. Šiktancová

Café Bizarre režie: H. Kebrtová, Š. Tretiag, T. Verecká

Hugo von Hofmannstahl: Kdokoli, režie: J. Šiktancová, Divadlo na Vinohradech - Pražská křižovatka

NEGATIV, na motivy díla Bohuslava Martinů, režie: J. Šiktancová

Voják a tanečnice, na motivy díla H.Ch. Andersena a bratří Grimmů, režie: J. Šiktancová

Depeše pro Jarku Horákovou, režie J:. Šiktancová, L. Hlavica

Cinéma Bizarre

Elfriede Jelinek: Milovnice, režie: J. Šiktancová

W. Shakespeare: Večer tříkrálový, režie: Zuzana Burianová

Muzikál třetího věku, režie: Jaroslava Šiktancová

Člověk se o co opřít nemá, režie: J. Šiktancová

Koho jsem potkal, režie: J. Šiktancová, E. Vavříková

Slyšíš mě?, režie: J. Šiktancová, E. Vavříková

...because of Alma, režie: J. Šiktancová

Vojtěch Bartoš